ÖZGEÇMİŞ


nihat bengisu1-10-1950 tarihinde Gümülcine 'de doğdu. Orta öğrenimini 1962-1969 yıllarında Konya Maarif Koleji'nde ; Tıp eğitimini 1970-76 yıllarında Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

1976-80 yıllarında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 'nde Genel Cerrahi ihtisası yaptı. 1981-82'de Sarıkamış 9.Tümen 200 yataklı Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi uzmanı olarak askerliğini yaptı.

1982-83 yılları arasında Konya Çumra Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak çalıştı.1983'te akademik çalışma için üniversiteye döndü. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1985'te Genel Cerrahi Doçenti ve 1993 yılında da Profesör oldu.

1990-96 yıllarında 6 sene süre ile Yanık Ünitesi Yoğun Bakım Servisini kurup yönetti.

1994-96 yılları arasında fakülte bünyesinde Meme Kanser Konseyini kurup yönetti.

Başta meme kanserleri ve ano-rektal hastalıklar olmak üzere Genel Cerrahi ile ilgili pek çok konuda klinik ve laboratuar araştırması , yurt içi ve yurt dışı yayın ve tebliğ yaptı.

Yanıklarda yara yileşmesini hzlandırıcı, travma sonucu yırtılıp parçalanan dalakları çıkarıp atmak yerine tamir edip bütün fonksiyonlarını koruyucu, meme kanserlerinde meme koruyucu , hemoroid , fissür , kıl dönmesi gibi anorektal hastalıklarda olabildiğince ağrısız, pratik ve kısa sürede rahatlatıcı yöntemler geliştirdi.

Karaciğer gibi karın içi organ abselerinde, karnı açmadan iğne ve ince kateterle drenaj ve tedavileri tercih etti. Halen bu ve benzeri konularda uygulama ve araştırmalarına devam etmektedir Özellikle son yıllarda gençlerimizde çok sık görülmekte olan kıl dönmelerini sklerozan ve litik ilaçlar yardımı ile mini operatif yöntemlerle, kısa sürede ve %98-100 netice veren yöntemler üzerinde yoğunlaştı.

Evli ve üç çocuk babası olan Dr. Nihat Bengisu İngilizce ve Yunanca bilmektedir.


YAPTIĞI AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE YAYINLARI

1-Bengisu N, Bilge A, Akşehirli S , Yeşilkaya Y : Künt karın travmalarında tanısal peritoneal lavaj (Diagnostik peritoneal lavage in the blunt abdominal trauma ) Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt 2 Sayı 1-2 : 49-54, 1980

2-Bengisu N, Arıtaş Y, Akşehirli S, Yeşilkaya Y: Akut apendisitte apendektomi sonrası komplikasyonlar .Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Mecmuası , Cilt 2 ,Sayı 1-2 : 55-59 ,1980.

3- Bengisu N, Arıtaş Y , Bilge A , Çelik Ö, Akşehirli S, Yeşilkaya Y : Akut karının nadir bir sebebi olarak 4 vakada görülen karsinoid tümörler . Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt2 , Sayı 1-2 : 65-70 , 1980.

4- Bengisu N, Arıtaş Y , Kurtoğlu S, Yılmaz Z, Karagöz L, Tapik H, Topaloğlu Ü, Toyganözü Y: Bebeklerde duodenal ülser perforasyonu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt , Sayı 2: 154-168, 1984.

5- Sözüer E , Bengisu N, Arıtaş Y , Yeşilkaya Y, Şen M : İnce Barsak yaralanmalarında ölüm nedenleri ve erken tanının önemi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , Cilt 6, Sayı 1: 39-48,1984.

6- Topaloğlu Ü, Bengisu N, Arıtaş Y , Akşehirli S, Yeşilkaya Y : Karaciğer hidatik kistlerinin cerrahi tedavi sonuçları.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt6 ,Sayı1:117 -124,1984.

7- Patıroğlu TE, Bengisu N, Arıtaş Y, Yılmaz Z: Gastrik leiomyoblastoma .Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 3, 456-472,1984.

8- Kurtoğlu S, Bengisu N, Hasanoğlu A : Pediatride akut scrotal şişliğin cerrahi önemi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , Cilt6, Sayı 3: 481-486.,1984.

9- Topaloğlu Ü, Bengisu N, : Akut karın . Yeni Tıp Dergisi , Cilt 2 , Sayı 4:31-36,1985.

10- Bengisu N, Şen M, Bilge A, Yılmaz Z: Künt karın travmalı çocuklarda peritoneal lavajın değeri .Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7 , Sayı 1 :27-35,1985.

11- Bengisu N, Erkılıç A, Sözüer E, Şen M, Yeşilkaya Y, Akşehirli S: Anal fissürlerin tedavisinde yeni ve etkili bir cerrahi yöntem: Subkutanöz lateral internal sfinkteromi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7 , Sayı 1 : 19-25,1985.

12- Sözüer E, Şen M, Yeşilkaya Y, Bengisu N: Künt karın travması nedeni ile meydana gelen izole ince barsak perforasyonları. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 7 , Sayı1 : 99-105,!985.

13- Bengisu N:Sigmoid kolon ameliyatlarında deneysel retroperitoneal sigmoidopeksi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , Cilt 7 ; Sayı 2 :135-145, 1985.

14- Arıtaş Y, Topaloğlu Ü, Bengisu N, Şen M, Yeşilkaya Y: Kolon, rektum ve anüs kanserleri. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Cilt 7, Sayı 2: 189-198,1985.

15- Bengisu N, Sözüer E, Karagöz L, Yılmaz Z, Toyganözü Y: Kliniğimizde görülen diafragma rüptürleri ve ilginç komplikasyonlar. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 :207-214,1985.

16- Toyganözü Y, Bengisu N, Erkılıç A: Erişkinde Morgagni hernileri : Bir vaka nedeni ile. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2: 231-234,1985.

17- Arıtaş Y, Yeşilkaya Y, Bengisu N, Soyhan N : Cerrahi travmadan sonra çinko ve bakır metabolizması. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 3: 261-267,1985.

18- Yeşilkaya Y, Bengisu N, Arıtaş Y, Şen M, Karaman Ş: Hastanemizde postoperatif yara enfeksiyonu sorunu. Erciyes Üniversitesi Tıp FakültesiDergisi , Cilt 7, Sayı 3 :275-284,1985.

19- Sözüer EM, Arıtaş Y, Bengisu N, Şen M, Yeşilkaya Y: Pyojenik karaciğer abseleri. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 3: 303-312,1985.

20- Arıtaş Y, Toyganözü Y, Bengisu N, Şen M, YeşilkayaY: Sigmoid kolon volvusu . Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 3 : 321-330,1985.

21- Sözüer EM, Arıtaş Y, Bengisu N, Şen M, Genç H, Yeşilkaya Y: Peptik ülser cerrahisinden sonra görülen gastrik retansiyon. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 3: 331-339,1985.

22- Topaloğlu Ü, Arıtaş Y, Bengisu N, Şen M, Yeşilkaya Y: Meme kanserleri (48 vakanın analizi) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 3: 341-352, 1985 .

23- Kılıç A, Bengisu N, Şen M, Bilge A: Major karaciğer ve büyük damar yaralanmalarında cerrahi yaklaşım. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi s.483-493,1985.

24- Yeşilkaya Y, Soyhan N, Bengisu N, Şen M , Arıtaş Y: The effects of different suture techniques on collagen metabolism in experimental distal colonic anastomosis. Br J Surg , 72: 987-989, 1985.

25- Güleç M, Hasanoğlu E, Baktır M, Bengisu N, Altun MH, Tolu İ: Çocuklarda duodenal ülser radyolojisi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 8 , Sayı 1: 97-105, 1986.

26- Yücesoy M, Hasanoğlu E; Özesmi Ç, Bengisu N, Üstdal M: Sodyum deoksikolat, magnezyum hidroksit veya aminofilin ihtiva eden perfuzatların jejunal lup dializinde ve keratinin klirensine etkileri.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , Cilt 8 ,Sayı 2: 145-159, 1986.

27- Arıtaş Y, Topaloğlu Ü, Bengisu N, Şen M, Yeşilkaya Y: Akut üst gastrointestinal sistem kanamaları ve cerrahi tedavi sonuçları. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , Cil 8 ,Sayı 2: 191-201,1986.

28- Topaloğlu Ü, Arıtaş Y, Bengisu N , Şen M, Yeşilkaya Y: Benign meme hastalıklarında Bromocriptine'in rolü: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , Cilt 8 , Sayı 2: 203-207,1986.

29- Topaloğlu Ü, Arıtaş Y, Şen M, Bengisu N, Yeşilaya Y: Stres ülserleri (Akut gastrik mukoza lezyonları ) : 40 vakanın klinik analizi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 8 , Sayı 3 : 275-283,1986.

30- Sözüer E, Bengisu N, Salman BM: Peptik ülser cerrahisinden sonra görülen gastrik retansiyon problemi. Türkiye Klinikleri , Cilt 6 , Sayı 2: 129-132, 1986.

31- Topaloğlu Ü,Bengisu N: Anal inkontinans . Yeni Tıp Dergisi, Cilt 3, sayı 1: 28-33, 1986.

32- Sözüer E, Bengisu N: Primer gastrik lenfoma.Türkiye Klinikleri , Cilt 7, Sayı 2: 158-161,1987.

33- Yeşilkaya Y, Arıtaş Y, Toyganözü Y, Şen M , Bengisu N: Karaciğer hidatik kistinde serum immunoglobin düzeyleri . Ulusal Cerrahi Dergisi , Cilt 3 , Sayı 2: 37-40,1987.

34- Arıtaş Y, Topaloğlu Ü, Bengisu N, Şen M, Yeşilkaya Y: Thyroid hormone alterations in surgical patients . Hacettepe Medical Journal , volum 20, No 2: 75-81,1987.

35- Arıtaş Y, Sözüer EM, Şen M, Bengisu N, Yeşilkaya Y: Gastrointestinal malign tümörlü hastalarda preoperatif ve postoperatif immunolojik değişiklikler. Ulusal Cerrahi Dergisi, cilt 4, Sayı 3: 29-32, 1988.

36- Bengisu N, Köseahmetoğlu M: Toraks duvarı , plevra, mediastinum ve akciğer anatomisi ve fizyolojisi , Çağdaş Cerrahi Tanı ve Tedavi (Current Surgical Diagnosis and Treatment , Lawrence W. Way , 7th ed. , Lange Medical Publications/Los Altos , California , 1985 ) Türkçe çeviri 1.baskı , Editör Akgül H, Türkiye Klinikleri Yayınevi , Ankara,s,333-376.

37- Arıtaş Y,Sözüer E, Şen M, Bengisu N, Yeşilkaya Y: Gastrointestinal malign tümörlü hastalarda preoperatif ve postoperatif immünolojik değişiklikler. Ulusal Cerrahi Dergisi 4(3) : 29-32,1988.

38- Bilge A, Bengisu N, Toyganözü Y, Alper A: Evoluation and treatment of patients with obstructive jaundice .Jpn J Med Imaging 7(1) :58-63, 1988.

39- Arıtaş Y, Bengisu N, Kazez K: The Chilaiditi syndrome: Case report. Erciyes Tıp Dergisi 11:230-232,1989.

40- Sağlam A, Yeşilkaya Y, Bengisu N, Arıtaş Y, Bilge A, Yılmaz Z: Peritoneal kist hidatikler. Erciyes Tıp Dergisi 11: 341-345, 1989.

41- Güleç M, Tolu İ, Bengisu N: Tıkanma sarılıklarının tanısında ultrasonografi ve perkütan transhepatik kolanjiografi . Erciyes Tıp Dergisi 11: 454-461,1989.

42- Kazez K, Bengisu N, Yılmaz Z, Arıtaş Y , Şahin M, Çelik M: Tıkanma sarılığında ultrasonografi ve perkütan transhepatik kolanjiografi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (6) :454

43- Arıtaş Y, Can İ , Kılıç H, Yılmaz Z, Bengisu N, Yeşilkaya Y: Tıkanma sarılığı olan hastalarda preoperatif ve postoperatif immünolojik değişiklikler. Erciyes Tıp Dergisi 11: 36-43, 1990.

44- Sağlam A, Bengisu N: İntestinal anastomosis without angulation on mesenteric and antimesenteric borders. Erciyes Tıp Dergisi 12 :572-575,1990.

45- Boyacı A, Ersoy Ö, Madenoğlu H, Bengisu N : Zor trakeal entubasyon (vaka takdimi) Erciyes Tıp Dergisi 12 : 581-586, 1990.

46- Bengisu N , Şahin M, Tolu İ , Sağlam A, Sözüer E: Mirizzi sendromu . Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi . 1: 148-151,1990.

47- Sağlam A, Bengisu N, Yeşilkaya Y, Arıtaş Y, Sözüer E, Temiz O , Topaloğlu Ü: Duodenal ülserasyonlarda definitif cerrahi tedavi ile primer sütürün araştırılması. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi . 8 : 563-568, 1990.

48- Arıtaş Y, Can İ , Kılıç H , Yılmaz N, Bengisu N , Yeşilkaya Y: Tıkanma sarılığı olan hastalarda preoperatif ve postoperatif immünolojik değişiklikler. Erciyes Tıp Dergisi 11: 36-43,1990.

49- Tolu İ, Güleç M, Şahin M, Bengisu N, Gönen Ö, Yağcı M: Karaciğer kist hidatiklerinin ameliyat sonrası ayırıcı tanısında ultrasonografinin yeri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 9: 66-70,1991.

50- Sağlam A, Şahin M, Arıtaş Y, Bengisu N, Yeşilkaya Y: Duodenal ülser cerrahisinin günümüzdeki endikasyonları. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 2:238-242,1991.

51- Bengisu N, Şahin M, Sözüer E, Sağlam A, Harmanda R, Kerküklü B,Tolu İ: A rare cause of mesenteric arterial occlusion : Embolus due to the ruptured myocardial hidatid kist . Erciyes Tıp Dergisi 13: 532-536,1991.

52- Yeşilkaya Y, Bengisu N, Şahin M , Harmanda R:Primer meme kanserinin tedavisinde Tamoksifenin yeri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 11: 40-43,1991.

53- Bengisu N, Kalyoncu M, Yeşilkaya Y, Arıtaş Y : Acil ve elektif karın ameliyatlarında değişik kesilerinb kan gazları ve pH'ı üzerine etkileri. Erciyes Tıp Dergisi 14: 333-340,1992.

54- Bengisu N, Sağlam A, Akyürek N, Tolu İ, Topaloğlu Ü, Arıtaş Y: Karaciğer kist hidatiklerinin konservatif cerrahi tedaviden sonraki involüsyon indexleri, Erciyes Tıp Dergisi 1993(Kabul yazısı ile)

55- Bengisu N, Banlı O, Harmanda R, Yeşilkaya Y, Arıtaş Y, Yılmaz Z, Şakrak Ö: İlerlemiş meme kanserlerinde yeni görüşler . Neoadjuvant kemoterapi (Preoperatif Kemoterapi ) Erciyes Tıp Dergisi 1993(Kabul yazısı )

56- Akyürek N, Bengisu N, Şahin M, Kafalı E: Çekum volvulusları (Vaka takdimi) T Klin. Gastroenterohepat. 1993 (Kabul yazısı)

57- Bengisu N, Şahin M, Akyürek M, Tolu İ, Yürük D, Akgün E, Arıtaş Y: Mastodinilerin tedavisinde Tamoksifenin etkisi: T Klin. Ginekol Obstet 1993 (Kabul yazısı)

58- Bengisu N, Sağlam A, Şakrak Ö, Akyürek N, Ok E, Arıtaş Y, Yeşlkaya Y: Smooth muscle tumors of digestive tract . T Klin Gastroenterohepatoloji Dergisi 1993(Kabul yazısı)

59- Bengisu N, Akyürek N, Arıtaş Y, Şakrak Ö, Uslu O: İkinci derece yanıklarda %015 Pantocain ile Mersol uygulaması . Erciyes Tıp Dergisi 1993(Kabul yazısı)

60- Bengisu N, Akyürek N, Turan C, Küçükaydın M , Uslu O, Arıtaş Y, Yeşilkaya Y: Yanık tedavisi ve yanık ünitemizin 3 yıllık tecrübesi. Sağlık Bilimleri Dergisi 1993 (Kabul yazısı)

61- Bengisu N, Sağlam A, Tolu İ, Akyürek N, Topaloğlu Ü, Arıtaş Y: Karaciğer kist hidatiklerinin cerrahi tedavisinde omentoplasti rezidüel kistik kavitenin iyileşmesinde etkisizdir . Türkiye Klinikleri Araştırma Dergisi 1993 .

62- Bengisu N, Şahin M: Peritonitin özel problemi ve karın içi basınç artışı . Yüksek T (ed) : "Multiple Organ yetmezliği ", 1.baskı (Çeviri). Türkiye Klinikleri Yayınevi 1992, Ankara.

63- Bengisu N, Akgün E: Postoperatif komplikasyonlar . Akgül H(ed):" Çağdaş Cerrahi",9.baskı (Çeviri) . Türkiye Klinikleri Yayınevi,1991, Ankara.

64- Akyürek H, Şakrak Ö, Şahin M, Sözüer E, Bengisu N, Kafalı E: Karaciğer yaralanmaları, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 7: 230-234, 1993.

65- Şahin M, Arıtaş Y, Muhtaroğlu S, Harmanda R, Çetinkaya Z, Yürük D, Bengisu N: The importance of plasma sialic acid as a tumor marker in gastric cancers. Turk J Med Res 1994; 12(1)  KIL DÖNMESİ |  KIL DÖNMESİ-YAYINLAR |  HEMOROİD |  HEMOROİD TEDAVİSİ |  ANAL FİSSÜR |  ANAL FİSTÜL |  KORUNMAK İÇİN |  SIKÇA SORULAN SORULAR

Hasan Halife Mah. Akdeniz Cad. Pınar Apt. 21/1 Fatih - ISTANBUL
Tel: (0212) 534 98 20 - Fax: (0212) 631 40 62

 Her Hakkı Saklıdır © 2000-2020. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılması yasaktır.
Prof. Dr. Nihat Bengisu
www.kildonmesi.com - www.nihatbengisu.com
Sponsor Firmalar: www.braugrup.com - www.cekerocak.info